Пристап до лични податоци

Иако потрошувачот не е регистриран, можеби сеуште постојат податоци за овој email во нашата база на податоци. Овде ќе може да ги погледнете информациите кои бевме во можност да ги извлечеме од преостанатите табели за нарачки.

Вашата Email адреса

Како функционира?

Ќе добиете email со линк кој ќе Ве води до сите информации што ги чуваме за Вас. Линкот ќе биде активен 5 часа.